Prihlásenie Registrácia  

UPJŠ ŠVK 2021

Trvanie súťaže od 21. apríla 2021, Stredy, 14:00:00 do 21. apríla 2021, Stredy, 17:00:00

Šestnásty ročník programátorskej súťaže v rámci ŠVK

Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie je primárne určená študentom všetkých ročníkov a zameraní PF UPJŠ.

Termíny

Súťaž sa bude konať 21.4.2020 od 14:00 cez internet.

Informácie pre študentov PF UPJŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné sa zaregistrovať do systému a prihlásiť (aktivovať) do súťaže ŠVK2021.

Každý úspešný účastník môže získať bonusové hodnotenie v rámci rôznych predmetov. Podrobnosti ohľadom výšky a spôsobu bonifikácie poskytnú príslušní vyučujúci.

Pripomíname poznámky k jazyku Java (názov triedy source, žiadny package).

Informácie pre ostatných súťažiacich

Zapojiť sa do súťaže môže naozaj každý prostredníctvom Internetu. Po registrácii a prihlásení môžeš posielať Tvoje riešenia a systém ich vyhodnotí. Po zaslaní prvého riešenia budeš zaradený do výsledkovej listiny, kde môžeš priebežne kontrolovať svoju pozíciu.

Priebeh súťaže

Súťaž začína zverejnením zadaní 21.4.2021 o 14:00. Od toho momentu je možné posielať riešenia a systém ich bude priebežne kontrolovať. O výsledku budeš informovaný buď emailom alebo kliknutím na Tvoje riešenia. To, ako máš interpretovať výstup testera, ako aj návod na písanie správnych riešení, si môžeš prečítať na stránke pravidiel a stránke inštrukcií. Výsledkové listiny sú priebežne aktualizované až do 15:30, kedy dôjde k zmrazeniu. Konečné výsledky budú oznámené vo večerných hodinách. Súťaž končí presne o 17:00. Po tomto čase nebudú akceptované žiadne ďalšie riešenia.

Pravidlá

Riešenia je možné posielať v Pascale, C , C++, Jave alebo v jazyku Python 3. Poradie súťažiacich je určené podľa počtu vyriešených príkladov. Pri zhodnom počte príkladov je poradie určené celkovým časom, pričom platí: Čím menší čas, tým lepšie. Za každý vyriešený príklad sa Ti k celkovému času pripočíta čas potrebný na vyriešenie od začiatku súťaže + za každý neúspešný pokus o odovzdanie daného príkladu penalizácia 20 minút. Ak sa Ti nejaký príklad nepodarí do konca súťaže vyriešiť, nepripočítava sa Ti za jeho neúspešné riešenia žiadna penalizácia. Ak Ti bol už nejaký príklad uznaný ako správny, každý ďalší pokus o jeho riešenie bude ignorovaný a nebudeš za neho penalizovaný. Ak bude zistený akýkoľvek pokus o podvod alebo narušenie testovacieho systému, previnilec bude okamžite diskvalifikovaný.