Prihlásenie Registrácia  

P1 - Preklad 1

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Filip sa rozhodol, že si pripraví vlastnú zbierku úloh z programátorských súťaží z celého sveta. Keďže úlohy, ktoré našiel, sú napísané v rôznych jazykoch, rozhodol sa, že ich postupne všetky preloží do jedného jazyka.
Taký preklad ale nie je vôbec jednoduchá vec - často krát treba meniť celý slovosled, tak si na pomoc zavolal viacero kamarátov. Najdôležitejšie je zachovať všetky podstatné údaje, tak sa rozhodol každý preklad skontrolovať aspoň na zachovanie všetkých číselných údajov (skontrolovať celý preklad by bolo problematické, hlavne ak niektoré jazyky sám vôbec nepozná).
Pomôžte Filipovi napísať program, ktorý skontroluje či všetky čísla ostali pri preklade zachované.

Úloha

Pre dané dva texty skontrolujte, či obsahujú rovnaké čísla (rovnaký počet čísel rovnakého zápisu, bez ohľadu na poradie). Pod číslom sa rozumie (maximálna) súvislá postupnosť číslic 0 až 9 (text "reálne číslo 03.14" obsahuje teda dve čísla, 03 a 14).

Vstup

Prvý riadok obsahuje dve kladné celé čísla 0 ≤ N, M ≤ 1024. Nasledujúcich N riadkov obsahuje text v jednom jazyku. Posledných M riadkov obsahuje jeho preklad do druhého jazyka. Môžete predpokladať, že vo vstupoch sa budú vyskytovať iba znaky s ASCII kódmi 32-126 (písmená anglickej abecedy, medzeru, číslice, znamienka). Dĺžka jedného riadku nepresiahne 2048 znakov.

P1

Všetky čísla obsahujú najviac 10 číslic.

P2

Všetky čísla obsahujú najviac 100 číslic.

Výstup

Výstup obsahuje jeden riadok. Ak sú čísla a ich početnosti v oboch textoch rovnaké, tak vypíšte "OK". V opačnom prípade vypíšte "!!!".

Príklad

Vstup:

3 2
Let the integer 0 < n < 100 represent the number of vertices in a graph.
Edges of the graph have weights from 10.0 to 15.7 .
The result is total cost of all edges.
Escribe un programa para calcular el costo de todos aristas en el grafo.
Cada arista tiene su valor entre 15,7 (como lo maximo) y 10,0. Numero de vertices es 0 > n > 100.   

Výstup:

OK