Prihlásenie Registrácia  

Z1 - Záhrada 1

Časový limit: 5s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Milan dostal do daru od starých rodičov rozsiahlu záhradu. Ako moderný gazda-poľnohospodár sa rozhodol, že si kúpi malotraktor. Opantaný reklamou nemenovaného obchodu na nákup "za desatinku, už iba dnes" sa vybral hneď na nákup. V predajni mu ukazovali rôzne malotraktory, nech si kúpi čo najväčší, kde je najviac rôzneho príslušentsva (a stojí samozrejme čo najviac). Zrazu si uvedomil, že v záhrade je niekoľko ovocných stromov, ktoré mu nedovoľujú poorať celú záhradu veľkým traktorom.
Pomôžte Milanovi podľa rozmiestnenia stromov v záhrade určiť maximálnu šírku malotraktora tak, aby ním prešiel medzi ľubovoľné dva susedné stromy.

Úloha

Pre dané rozmiestnenie stromov v záhrade vypočítajte maximálnu šírku malotraktora.

Vstup

V prvom riadku vstupu sa nachádza počet stromov N v záhrade. Nasleduje N riadkov, každý s dvoma celočíselnými súradnicami X, Y ďalšieho stromu. Môžete predpokladať, že žiadne dva stromy nie sú na tom istom mieste.
2 ≤ N ≤ 4 000
0 ≤ X, Y ≤ 1 000 000

Výstup

Výstupom programu je kladné reálne číslo - najväčšia šírka malotraktora s presnosťou na (aspoň) 3 desatinné miesta.

Príklad

Na obrázku je znázornená záhrada so stromami. (Čiary sú len ilustračné)

Vstup:

17
3 4
3 10
3 19
5 2
5 14
5 17
7 6
7 12
7 19
11 14
13 2
15 14
19 14
19 2
19 8
23 14
23 2

Výstup:

2.8284
Stromy určujúce najväčšiu šírku malotraktora (na obrázku označené červenou farbou) sú na pozíciách [5,14] a [7,12].