Prihlásenie Registrácia  

UPJŠ ŠVK 2019

Trvanie súťaže od 24. apríla 2019, Stredy, 13:00:00 do 24. apríla 2019, Stredy, 16:00:00

Pätnásty ročník programátorskej súťaže v rámci ŠVK

Programátorská súťaž v rámci Študentskej vedeckej konferencie je primárne určená študentom všetkých ročníkov a zameraní PF UPJŠ.

Termíny

Súťaž sa bude konať 24.4.2019 od 13:00:
  • v miestnosti SA1C0X pre súťažiacich z PF UPJŠ, (na prípravu svojho prostredia môžete prísť 15 minút pred súťažou)
  • cez internet pre ostatných súťažiacich

Informácie pre študentov PF UPJŠ

Pre zaradenie do súťaže je potrebné sa zaregistrovať do systému a prihlásiť (aktivovať) do súťaže ŠVK2019.
Každý súťažiaci môže počas súťaže používať ľubovoľnú literatúru vytlačenú na papieri, ktorú si sám prinesie. Nie je dovolené používať žiadne elektronické pomôcky (CD, DVD, diskety, USB kľúče, mobily, MP3 prehrávače, rádiá, notebooky, GPS moduly, slúchadlá, reproduktory, proste nič okrem počítača, ktorý mu bude pridelený). Súťažiaci búdu mať prístup k počítaču už 15 minút pred začiatkom súťaže, aby mali možnosť upraviť si prostredie podľa svojho gusta (no bez zapájania čohokoľvek k počítaču alebo sťahovania čohokoľvek z internetu).

Víťazi budú ocenení cenami a navyše každý úspešný účastník môže získať bonusové hodnotenie v rámci rôznych predmetov. Podrobnosti ohľadom výšky a spôsobu bonifikácie poskytnú príslušní vyučujúci.

Pripomíname poznámky k jazyku Java (názov triedy source, žiadny package).

Informácie pre ostatných súťažiacich

Zapojiť sa do súťaže môže naozaj každý prostredníctvom Internetu. Po registrácii a prihlásení môžeš posielať Tvoje riešenia a systém ich vyhodnotí. Po zaslaní prvého riešenia budeš zaradený do výsledkovej listiny, kde môžeš priebežne kontrolovať svoju pozíciu.

Priebeh súťaže

Súťaž začína zverejnením zadaní 24.4.2019 o 13:00. Od toho momentu je možné posielať riešenia a systém ich bude priebežne kontrolovať. O výsledku budeš informovaný buď emailom alebo kliknutím na Tvoje riešenia. To, ako máš interpretovať výstup testera, ako aj návod na písanie správnych riešení, si môžeš prečítať na stránke pravidiel a stránke inštrukcií. Výsledkové listiny sú priebežne aktualizované až do 14:30, kedy dôjde k zmrazeniu. Konečné výsledky budú oznámené na akcii Sciencefest a výsledkové listiny budú rozmrazené 24.4.2019 vo večerných hodinách. Súťaž končí presne o 16:00. Po tomto čase nebudú akceptované žiadne ďalšie riešenia.

Pravidlá

Riešenia je možné posielať v Pascale, C , C++, Jave alebo v jazyku Python. Poradie súťažiacich je určené podľa počtu vyriešených príkladov. Pri zhodnom počte príkladov je poradie určené celkovým časom, pričom platí: Čím menší čas, tým lepšie. Za každý vyriešený príklad sa Ti k celkovému času pripočíta čas potrebný na vyriešenie od začiatku súťaže + za každý neúspešný pokus o odovzdanie daného príkladu penalizácia 20 minút. Ak sa Ti nejaký príklad nepodarí do konca súťaže vyriešiť, nepripočítava sa Ti za jeho neúspešné riešenia žiadna penalizácia. Ak Ti bol už nejaký príklad uznaný ako správny, každý ďalší pokus o jeho riešenie bude ignorovaný a nebudeš za neho penalizovaný. Ak bude zistený akýkoľvek pokus o podvod alebo narušenie testovacieho systému, previnilec bude okamžite diskvalifikovaný.