Prihlásenie Registrácia  

Turing 2013

Trvanie súťaže od 21. novembra 2013, Štvrtku, 17:15:00 do 21. novembra 2013, Štvrtku, 19:15:00

Jedenásty ročník súťaže v programovaní Turingovych strojov (siedmy on-line)

Súťaž v programovaní TS je organizovaná PF UPJŠ.

Súťaž je určená študentom všetkých ročníkov a zameraní PF UPJŠ, ktorí budú súťažiť v divízii Turing 2013. Do súťaže sa taktiež môže zapojiť ktokoľvek, pričom bude zaradený do otvorenej divízie.

Upozornenie! V tejto súťaži neplatia oficiálne pravidlá Palmy. Linky na stiahnutie simulátora TS sú uvedené v poslednom odstavci na tejto stránke.

Termíny

Súťaž sa bude konať vo štvrtok 21.11.2013 o 17:15:
  • v miestnosti SA1C03 (P/03) pre súťažiacich v divízii Turing2013
  • cez internet pre súťažiacich v otvorenej divízii

Informácie pre študentov PF UPJŠ (divízia Turing2013)

Pre zaradenie do divízie Turing2013 je potrebné sa zaregistrovať do systému na tejto stránke (osobná registrácia). Po potvrdení registrácie je potrebné sa aktivovať pre konkrétnu súťaž (položka Aktivácia v menu súťaže). Každý súťažiaci môže počas súťaže používať ľubovoľnú literatúru vytlačenú na papieri, ktorú si sám prinesie. Nie je dovolené používať žiadne elektronické pomocky (CD, DVD, diskety, USB kľúče, mobily, MP3 prehrávače, rádiá, notebooky, GPS moduly, slúchadlá, reproduktory, proste nič okrem počítača, ktorý mu bude pridelený). Súťažiaci búdu mať prístup k počítaču už 15 minút pred začiatkom súťaže, aby mali možnosť upraviť si prostredie podľa svojho gusta.

Informácie pre súťažiacich v otvorenej divízii

Zapojiť sa do súťaže môže naozaj každý prostredníctvom internetu. Po registrácii na tejto stránke a prihlásení môžete posielať Vaše riešenia a systém ich (snáď) vyhodnotí. Po zaslaní prvého riešenia budete zaradení do výsledkovej listiny, kde môžete priebežne kontrolovať svoju pozíciu.

Priebeh súťaže

Súťaž začína zverejnením zadaní 21.11.2013 o 17:15. Od toho momentu je možné posielať riešenia a systém ich bude priebežne kontrolovať. O výsledku budete informovaný buď emailom alebo kliknutím na Vaše riešenia. Výsledkové listiny oboch kategórií sú priebežne aktualizované až do konca súťaže.

Pravidlá

Riešenia je možné posielať v TS. Popis TS je dostupný na stránke https://palma.strom.sk/turing/. Poradie súťažiacich je určené podľa počtu vyriešených príkladov. Pri zhodnom počte príkladov je poradie určené súčtom inštrukcií vo všetkých akceptovaných riešeniach, pričom platí: Čím menej inštrukcií, tým lepšie. Pri rovnakom počte príkladov a inštrukcií bude rozhodovať celkový čas. Za každý vyriešený príklad sa Vám k celkovému času pripočíta čas potrebný na vyriešenie od začiatku súťaže a k celkovému počtu inštrukcií sa pripočíta počet inštrukcií Vášho riešenia. Ak sa Vám nejaký príklad nepodarí do konca súťaže vyriešiť, nepripočítava sa Vám za jeho neúspešné riešenia žiadny čas ani inštrukcie. Ak Vám bol už nejaký príklad uznaný ako správny, každý ďalší pokus o jeho riešenie bude ignorovaný a nebudete za neho nijako penalizovaný. Ak bude zistený akýkoľvek pokus o podvod alebo narušenie testovacieho systému, previnilec bude okamžite diskvalifikovaný.

Riešenia, ktoré neriešia úlohu všeobecne a obsahujú dopredu naprogramované riešenia pre obmedzený počet vstupov budú zo súťaže vyradené. Môže sa tak stať aj po skončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže riešenia, ktoré podľa jeho názoru akokoľvek porušujú pravidlá uvedené na tejto stránke kedykoľvek v priebehu súťaže a neobmedzeného času po nej.

Pár slov k TS

Vo všetkých príkladoch bude použitá jednostranne nekonečná páska bez akýchkoľvek zarážok. Povolené páskové písmená budú len znaky 0 a 1. Stroj bude vždy začínať v stave s0 a hlava bude nastavená na prvý znak vstupu (naľavo od tohto znaku už nie je páska). Výsledok vo všetkých príkladoch bude počet jednotiek, ktoré ostanú ľubovoľne porozhadzované na páske alebo konkrétna konfigurácia (vrátane pozície hlavy a stavu), ak tak bude uvedené v zadaní. Všetky vstupné čísla budú unárne kódované a pred každým číslom na vstupe bude práve jeden znak 0.

Začiatočná konfigurácia s dvoma číslami 3 a 2 na vstupe bude vyzerať nasledovne:

VSL

Podrobne sa o Turingovych strojoch dočíťaš v učebných textoch Stanislava Krajčiho zameraných na Vypočítateľnosť.

Niekoľko rád

V tejto súťaži nejde o to, kto skôr odovzdá správne riešenie, ale o to, aby bolo čo najkratšie, teda malo čo najmenej inštrukcií. Preto sa snaž písať svoje riešenia čo najefektívnejšie. Nevkladaj inštrukcie, ktoré nie sú potrebné. Ak v priebehu súťaže úspešne odovzdáš nejaké riešenie a neskôr zistíš, že by si ho vedel spraviť na menej inštrukcií, nebude možné ho opäť odovzdať. Do úvahy budú brané vždy Tvoje prvé správne riešenia pre daný príklad. Za zlý pokus nie je žiadna penalizácia, no dávaj pozor, lebo počet pokusov na jeden príklad je obmedzený na 15.

Simulátor TS

Program na simuláciu TS, ktorý je skoro totožný s programom použitým na kontrolu riešení je možné stiahnuť pomocou nasledujúcich odkazov: Všetky balíčky obsahujú zdrojové kódy preložiteľné pod GCC (G++) a Makefile.

Na túto súťaž je potrebné mať minimálne verziu 1.2 alebo novšiu. Pri testovaní vlastných programov používajte prepínače "-t1"