Prihlásenie Registrácia  

SVK-T - TyBer

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Tibor sa rozhodol založiť nízkonákladovú spoločnosť na prepravu osôb.
Jeho originálny prístup spočíva v tom, že jeho vozidlo je motorka a pohybuje sa len po vopred určenej trase.
Biznis sa mu postupne rozrástol a miestami chce cestovať viac, ako len jeden zákazník a tak si chce nechať vypracovať rozpis zvolených cestujúcich, ktorý by mu maximalizoval zisky.
Každý z C cestujúcich má určené, na ktorom stanovisku chce nastúpiť (N) a vystúpiť (V) a koľko je ochotný zaplatiť za prepravu (P). Podľa platnej legislatívy smie naraz viezť len jedného zákazníka.

Úloha

Zistite, koľko najviac je Tibor schopný zinkasovať za jeden prechod.

Vstup

V prvom riadku súboru sa nachádza číslo C

Nasleduje C riadkov s číslami N, V a P pre jednotlivých cestujúcich

1 ≤ C,P ≤ 10000
0 ≤ N < V ≤ 1000

Výstup

Výstupom programu je najväčší možný príjem pre danú situáciu.

Príklad

Vstup:

5
0 1000 1000
0 100 250
101 200 250
200 500 300
600 900 300

Výstup:

1100