Prihlásenie Registrácia  

SVK-D - Downloading

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Sťahovacia služba Downloading sa rozhodla, že začne prenášať nadrozmerný nábytok. Ten budú ukladať na korbu nákladného auta, aby neobmedzovali premávku. Však má to jeden háčik: na križovatkách sú umiestnené semafory a na uliciach stĺpy verejného osvetlenia, podjazdy a podobné.

Úloha

Zistite, či je možné presunúť nadrozmerný nábytok z miesta A na miesto B.

Vstup

Vstupom je mapa mesta. Prvý riadok obsahuje počet križovatiek (2 ≤ N ≤ 1000 ), počet ciest spájajúcich križovatky (0 ≤ M ≤ 100 000), tri celé čísla označujúce rozmery nákladu, a celé čísla S, E označujúce začiatok a koniec. Pre jednoduchosť križovatky sú očíslované od 0 po N-1. V nasledujúcich N riadkoch sa nachádzajú 2 hodnoty, ktoré označujú prejazdnú výšku a šírku križovatiek. V ďalších M riadkoch sa nachádzajú informácie o cestách charakterizované 4 celými číslami: križovatky označujúce začiatok a koniec cesty a jej maximálna prejazdná výška a šírka.
Čísla na vstupe už zohľadňujúvýsku samotného auta.

Výstup

Výstup je "da sa", ak je možnosť presťahovať nábytok cez mesto, ak to nie je možné tak "neda sa".

Príklad

Vstup

5 6 2 3 4 0 2
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
0 1 1 3
1 2 1 3
0 3 5 5
3 1 5 5
4 1 5 5
2 4 5 5

Výstup:

da sa