Prihlásenie Registrácia  

A - Jednosmerky

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Aupark konečne stojí a na základe zmluvy s mestom ostáva investorovi zrealizovať už len rekonštrukciu niekoľkých križovatiek. Vyvrcholením tejto rekonštrucie je vybudovanie niekoľkých mestských okruhov. Väčšina z tých okruhov vznikne zjednosmernením ulíc v meste. Novému vedeniu mesta sa ale táto myšlienka jednoSMERiek natoľko zapáčila, že mesto poverilo dopravných expertov, aby na tomto princípe navrhlo ďalšie zjednosmernenia ulíc s cieľom zlepšiť dopravnú situáciu v meste. Dopravní experti neváhali a zjednosmerňovali každú ulicu, ktorá sa aspoň trochu dala zjednosmerniť. Keď už boli s výsledkom práce spokojní, predložili vedeniu mesta svoj návrh. I tu múdre vedenia mesta položilo otázku: Budú sa môcť občania mesta dostať na každé miesto v meste autom po zjednosmernení ulíc? V radoch dopravných expertov nastal šum a vrava. Nevedeli odpovedať.

Úloha

Daný je plán ulíc mesta po plánovanom zjednosmernení vybraných ulíc. Vytvorte program, ktorý overí, či sa v novom pláne mesta bude dať z každého miesta (križovatky) do každého iného miesta (križovatky) v meste.

Vstup

Prvý riadok obsahuje dvojicu medzerou oddelených čísel N a M, kde N je počet križovatiek v meste a M je počet ulíc v meste (1 ≤ N ≤ 80). Križovatky sú očíslované od 0 po N-1. Každá ulica spája nejaké dve križovatky. Ďalej bude nasledovať M riadkov popisujúcich ulice v meste. Každý riadok obsahuje medzerami oddelené dve čísla a písmeno. Prvé číslo je číslo križovatky, na ktorej ulica začína. Druhé číslo je číslo križovatky, na ktorej ulica končí. Písmeno J označuje, že ulica je jednosmerná. Naopak písmeno O označuje, že ulica je obojsmerná.

Výstup

Vypíšte
ANO
v prípade, že je možné sa ulicami mesta dostať autom z ľuvoľnej križovatky na ľubovoľnú inú križovatku. V opačnom prípade vypíšte
NIE
.

Príklad 1

Vstup:

6 8
1 2 O
2 3 O
1 3 O
1 4 J
3 4 J
4 5 J
5 0 O
0 4 J

Výstup:

NIE

Príklad 2

Vstup:

6 8
1 2 O
2 3 O
1 3 O
1 4 J
3 4 O
4 5 J
5 0 O
0 4 J

Výstup:

ANO