Prihlásenie Registrácia  

C - Festivalové leto I

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Blíži sa leto. A to je obdobie plné rôznych festivalov a akcií. Jožko si povedal, že sa toto leto chce zúčastniť toľko festivalov, koľko sa len dá. Problém však je, že niektoré akcie a festivaly sa konajú súbežne alebo sa termíny ich konania prekrývajú. Ktoré festivaly by si mal Jožko vybrať, ak chce navštíviť čo najviac festivalov? Poznamenajme, že ak sa Jožko rozhodne, že na nejaký festival pôjde, tak tam ostane po celú dobu trvania festivalu. Ak teda festival, ktorého sa zúčastní, končí v 30. deň leta, najbližší ďalší festival, ktorého sa zúčastní, môže začínať až v 31. deň leta.

Úloha

Vytvorte program, ktorý pre zadanú množinu festivalov vypočíta maximálny počet festivalov, ktorých sa môže Jožko počas leta zúčastniť.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje jedno prirodzené číslo N (1 ≤ N ≤ 80) vyjadrujúce počet festivalov, ktoré sa konajú počas leta. Nasleduje N riadkov s údajmi o jednotlivých festivaloch. Každý festival je popísaný dvojicou medzerami oddelených čísel: začiatočný deň a koncový deň. Začiatočný a koncový deň sú poradové čísla dňa v lete (t.j. dni sú označené ako 0, 1, 2, 3, ...,), t.j. začiatočný a koncový deň sú nezáporné čísla menšie ako 2000.

Výstup

Maximálny počet festivalov, ktorých sa Jožko môže zúčastniť.

Príklad

Vstup:

10
6 14
4 10
6 6
14 19
4 4
15 18
5 14
3 11
19 24
5 13

Výstup:

4