Prihlásenie Registrácia  

E1 - Kartičky

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Matematik Karol sa počas prednášok z analýzy veľmi nudil. A tak si vymyslel takúto zaujímavú matematickú hru. Na M papierových kartičiek si na každú stranu kartičky napísal nejaké (náhodné) celé číslo od 0 po 100. Teda na každej kartičke sú napísané celkovo 2 čísla (jedno na jednej strane, druhé na druhej). Potom požiadal vedľa seba sediaceho kolegu, aby mu povedal nejaké celé číslo N. Otázka, ktorú sa rozhodol vyriešiť bola takáto: Je možné pootáčať kartičky tak, aby súčet čísel na kartičkách (na tých stranách, ktoré sú nahor - viditeľné) bol práve N?

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje dve kladné celé čísla M, určujúce počet kartičiek, a N, hádané číslo. Každý z nasledujúcich M riadkov obsahuje dve kladné celé čísla X a Y, 0≤X, Y≤100 určujúce čísla zapísané na stranách danej kartičky.

Výstup

Výstupom je reťazec ano alebo nie (ukončený znakom konca riadka), podľa toho, či M kartičiek ide pootáčať tak, aby súčet čísel na viditeľných stranách bol N.

E1

1≤M≤20

E2

1≤M≤2000

Príklad

Vstup:

5 185
19 40
23 40
17 24
18 24
71 96

Výstup:

nie