Prihlásenie Registrácia  

C1 - Hamburger

Časový limit: 5s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Tom celé dni vysedáva v miestnom bufete. Tom má rád Krusti-burger, ktorý dokáže zjesť za n minút. Avšak, v bufete tiež ponúkajú nový Ham-burger a ten má Tom takisto veľmi rád. Jeden Ham-burger zje presne za m minút. Zvyšný čas potom trávi pri pive, no pivo až tak veľmi rád nemá.

Úloha

Daných je t minút. Nájdite maximálny počet burgerov, ktoré môže Tom počas týchto t minút zjesť bez toho, aby mu zvýšil nejaký čas. V prípade, že mu predsalen nejaký čas zvýši, Tom si objedná pivo.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje kladné celé číslo Q, (1≤Q≤1000), určujúce počet testovacích sád. Každý z nasledujúcich Q riadkov obsahuje tri kladné celé čísla m n t, oddelené medzerou.

Výstup

Pre každú sadu vstupu vypíšte jeden riadok, určujúci maximálny počet burgerov, ktoré vie Tom zjesť bez toho, aby si musel dať pivo. V prípade, že Tom musí mať pivo, potom tiež vypíšte čas, ktorý Tom strávi pri pive. Je preferované, aby čas pri pive bol najmenší možný.

C1

1 ≤ m,n,t ≤ 1 000

C2

1 ≤ m,n,t ≤ 2.109

Príklad

Vstup:

3
3 5 54
3 5 55
5 7 18

Výstup:

18
17
3 1