Prihlásenie Registrácia  

U2t - Chemický sklad (ťažký)

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovací jazyk: Java

Počet bodov: 5

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Ústav chemických vied dostal do užívania novú miestnosť - sklad. Je to veľká a moderne vybavená skladovacia miestnosť a preto jú chcú využiť maximálne ako sa len dá. Prirodzene tam chcú premiesniť chemické látky z rôznych malých skladov roztrúsených po Košiciach. Problémom však je to, že isté chemické látky nemôžu byť z bezpečnostných dôvodov skladované v tej istej miestnosti.

Úloha

Vytvorte program, ktorý pre zadaný počet rôznych druhov chemických látok a zadaný zoznam dvojíc navzájom neuskladniteľných látok vypočíta, aký maximálny počet látok je možné umiestniť v novom sklade.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje počet chemických látok N (1≤N≤50) a počet dvojíc spoločne neuskladiteľných látok M (M>=0). V každom ďalšom riadku (celkom M riadkov) je informácia o jednej spoločne neuskladniteľnej dvojici látok. Táto informácia sa skladá z 2 čísel v rozsahu 0 až N-1 identifikujúcich chemické látky.

Výstup

Výstupom je maximálny možný počet chemických látok (ukončený znakom konca riadku), ktoré môžu byť uskladnené v novom sklade .

Príklad

Vstup:

5 3
0 2
0 4
1 2

Výstup:

3