Prihlásenie Registrácia  

S0U1 - Testovacia úloha

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovací jazyk: Java

Počet bodov: 0

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Úloha

Vytvorte program, ktorý pre zadanú postupnosť celých čísel (v rozsahu podľa typu int v Jave) nájde rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou v postupnosti.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje počet postupností. Každá postupnosť je v jednom riadku. Prvé číslo v každom riadku je počet čísel postupnosti, ktorá sa nachádza v danom riadku. Môžete predpokladať že vstup je korektný, obsahuje aspoň jednu postupnosť a každá z postupností obsahuje aspoň jedno číslo.

Výstup

Výstupom je pre každú postupnosť rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou v postupnosti. Pre každú z postupností rozdiel vypíšte do samostatného riadku (ukončeného znakom konca riadku).

Príklad

Vstup:

3
4 8 10 3 9
2 -3 9
7 3 5 -2 3 0 2 1

Výstup:

7
12
7