Prihlásenie Registrácia  

Z - Zaokrúhľovanie

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Eurocenty

Úloha

Dňa 1.7.2022 vstúpili do platnosti zmeny zákona NR SR o cenách (Zákon č. 18/1996 Z.z.), ktoré znamenali zaokrúhľovanie cien pri platbe v hotovosti na 5 eurocentov. Napíšte program, ktorý pre zadaný nákup platený celý v hotovosti vypočíta sumu, ktorú treba zaplatiť podľa druhej časti predmetného zákona.
Zákon 18/1996 v aktuálnom znení

Vstup

Na prvom riadku vstupu je jedno číslo T udávajúce počet testovacích sád (nákupov). Každá testovacia sada začína riadkom obsahujúcim počet položiek 1≤P≤1 000 nákupu. Nasledujúcich P riadkov obsahuje informácie o položke - dve kladné celé čísla udávajúce počet kusov a cenu príslušnej položky (vyjadrenú v eurocentoch - finančné veci musíme počítať presne).

Výstup

Na výstupe má byť pre každú testovaciu sadu jeden riadok obsahujúci cenu nákupu (v eurocentoch) upravenú podľa predmetného zákona. Môžete predpokladať, že výsledná suma neprekročí 1 000 000 €.

Príklad

Vstup:

1
3
2 12
1 15
3 299

Výstup:

935

Pozn.: Celková suma je 2*0.12+1*0.15+3*2.99 € = 9.36 €, čo sa zaokrúhli na 9.35 €.