Prihlásenie Registrácia  

T - Troll

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Úloha

V rámci predmetov na študijnom odbore ADUI (Analýza dát a umelá inteligencia) sa pracuje aj s veľkými dátami. Na prvých cvičeniach sa začína s vyhľadávaním, napr. nájdenie internetové trolla v rámci diskusného fóra. Teda používateľa, ktorý podnecuje k ďalším reakciám. Skúmaním vzorky diskusií sa zistilo, že troll má najviac príspevkov v rámci fóra. Máte prístup (z dôvodu ochranu osobných údajov) iba k anonymizovaným údajom, teda namiesto prezývky používateľa je iba ničnehovoriace číslo (môže byť aj záporné, zvyčajne sa generuje ako postupnosť bitov použitím jednosmerných funkcií - hashov). Nájdite medzi nimi identifikátor trolla. V prípade rovnosti počtu záznamov, vyberte menšie číslo.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje prirodzené číslo 1 ≤ P ≤ 100, určujúce počet testovacích sád. Jedna testovacia sada je zložená z dvoch riadkov. V prvom riadku je prirodzené číslo N určujúce počet záznamov (1 ≤ N ≤ 50 000). V druhom riadku sa nachádza N medzerou oddelených celých čísel (absolútna hodnota každého z nich bude menšia ako 231) určujúcich identifikátor používateľa.

Výstup

Pre každú testovaciu sadu vypíšte jeden riadok, obsahujúci identifikátor trolla.

Príklad

Vstup:

3 
5 
7 3 3 2 8 
10 
1 4 5 4 9 2 2 12 5 3 
9 
9 8 7 6 -5 4 3 2 1 

Výstup:

3
2
-5