Prihlásenie Registrácia  

T - Trampolína

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Katka si kúpila trampolínu, no po poskladaní zistila, že je to strašne veľká vec. Na dvore sa ju nechať neodváži, zloženie a rozobratie jej trvá vyše hodiny a jediné miesto, kam by sa celá (bez ochrannej siete) vošla, je strop garáže (urobia sa nejaké háky na zavesenie).
Problém ale je v tom, že dvere garáže asi nie sú dosť široké a aj keď miesta je dosť, dovnútra ju nedostane.

Pri premeriavaní a napasovaní však narazila na netriviálny problém, ktorý jej nedá spať:
Máme obdĺžnikový otvor so známou šírkou a výškou. Dá sa cez neho dostať kvádrovité teleso určitých rozmerov?
Pomôžte jej a urobte program, ktorý pre dané rozmery otvoru a telesa rozhodne, či sa teleso vojde alebo nie.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje kladné celé číslo P určujúce počet testovacích sád. Nasleduje P riadkov obsahuje päť medzerou oddelených celých čisel S, V, X,Y a Z, určujúcích šírku a výsku otvoru a rozmery telesa.

1 ≤ P ≤ 50
1 ≤ S, V, X,Y,Z ≤ 200

Výstup

Pre každú testovaciu sadu vypíšte na nový riadok jedno slovo ano alebo nie podľa toho, či teleso otvorom prejde alebo nie.

Príklad

Vstup:

4
100 30 20 30 50
100 34 200 105 1
100 33 200 105 1
60 60 70 70 70

Výstup:

ano
ano
nie
nie