Prihlásenie Registrácia  

U1 - Upcyklácia 1

Časový limit: 5s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Upcyklácia sa spája hlavne s módou a kreatívnym tvorením. Z dôvodov zelenej stavby ako aj rastúcich nákladov na stavebný materiál je možné sa upcykláciou stretnúť aj v stavebníctve. Príkladom môže byť búranie Domu odborov v Bratislave, kde investor hovorí "Obklad sa šetrne uskladní, aby bol pripravený na opätovné použitie priamo v Novom Istropolise, ale v prípade záujmu aj pre mestské či štátne organizácie."
Ondrej zistil, že v susedstve idú stavať novú bytovku, pričom budú odstránené existujúce chodníky aj s obrubníkmi. Tieto obrubníky by chcel využiť na svojej záhrade. Stavebná firma mu povedala, že existujúce obrubníky sú zložené z kamenných obrubníkov dvoch rozmerov. Pre firmu to bude dobré meno, že sa takto využije materiál (a nemusí ani za neho platiť daň zo stavebného odpadu), ale aby to neznamenalo veľa práce pre ňu, tak sa chce takýmto spôsobom zbaviť čo najväčšieho počtu kamenných obrubníkov. Pomôžte Ondrejovi vypočítať koľko najviac obrubníkov sa mu oplatí zobrať (samozrejme nechce aby mu nejaké kusy zvýšili).

Úloha

Daných je celková dĺžka obrubníka D v centimetroch. Nájdite maximálny počet kamenných obrubníkov, ktoré je môže využiť z daných dvoch rozmerov A a B tak, aby ste dosiahli celkovú dĺžku obrubníka. V prípade, že sa to nedá, tak nech zostávajúca medzera je čo najmenšia možná.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje kladné celé číslo Q, (1≤Q≤1000), určujúce počet testovacích sád. Každý z nasledujúcich Q riadkov obsahuje tri kladné celé čísla A B D, oddelené medzerou.

Výstup

Pre každú sadu vstupu vypíšte jeden riadok, určujúci maximálny počet kamenných obrubníkov. V prípade, že nie je možné vybudovať presnú dĺžku, tak vypíšte aj medzerou oddelenú dĺžku zostávajúceho úseku. Každý riadok musí byť ukončený znakom konca riadku.

U1

1 ≤ A,B,D ≤ 1 000

U2

1 ≤ A,B,D ≤ 2.109

Príklad

Vstup:

3
3 5 54
3 5 55
5 7 18

Výstup:

18
17
3 1