Prihlásenie Registrácia  

O2 - Odídenci 2

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Vláda v rámci takzvaného zákona „LEX Ukrajina“ schválila príspevok za ubytovanie odídencov. Krátko po uverejnení ale spôsobil problémy samosprávam na celom Slovensku (viď napr. nával žiadostí v Prešove či vysoký záujem v Bratislave), ktoré musia spracovávať žiadosti.

Pomôžte im vytvoriť program, ktorý podľa článku 5 zákona 92/2022 a nariadenia vlády 99/2022 vypočíta nárok na príspevok, najdôležitejšie časti uvádzame nižšie:

znenie zákona a nariadenia vlády
Podľa aktualizovaného vzoru výkazu oprávnenej FO o výške príspevku za ubytovanie odídenca sa za noc predchádzajúcu dňu dovŕšenia veku 15 rokov platí príspevok už v sume 7 eur.

Vstup

Prvý riadok obsahuje jedno celé číslo - obdobie OBD za ktoré sa príspevok podáva (v tvare RRRRMM). Nasleduje riadok udávajúci počet žiadateľov o príspevok 1 ≤ Z ≤ 1000. Nasledujú údaje o každom žiadateľovi. V prvom riadku sa nachádzajú dve celé čísla 1 ≤ M ≤ 10, 1 ≤ O ≤ 100 udávajúce počet miestností a počet osôb, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie. Nasledujúcich O riadkov obsahuje informácie o ubytovaní jednej osoby - tri medzerou oddelené celé čísla reprezentujúce termín ubytovania OD-DO a dátum narodenia osoby NAR, všetky údaje v tvare RRRRMMDD. Môžete predpokladať, že všetky dátumy sú korektné.

Výstup

Výstup obsahuje Z riadkov - pre každého žiadateľa je uvedená oprávnená nárokovaná suma vypísaná na presne dve desatinné miesta. Každý riadok musí byť ukončený znakom konca riadku.

O2

202201 ≤ OBD ≤ 202212
20220201 ≤ OD < DO ≤ 20221231
19220101 ≤ NAR ≤ OD

Príklad

Vstup

202204
5
1 1
20220403 20220404 19590513
1 1
20220410 20220413 20200626
1 3
20220401 20220501 19590513
20220401 20220501 20200626
20220401 20220501 20210427
1 3
20220401 20220501 19590513
20220401 20220501 19630626
20220401 20220501 19600427
1 1
20220407 20220410 20070409

Výstup

7.00
10.50
420.00
500.00
17.50