Prihlásenie Registrácia  

C - Kuriér

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Doručovacia služba "Pošta ALor a MApia" sa rozhodla medzí ostrovmi doručovať balíky dronom. Zakúpili si jeden konkrétny druh dronu, ktorý dokáže letieť rýchlosťou v km/min, má kapacitu batérie c Ah a spotrebu s Ah/min. Na súostroviach Alor aj Mapia vybudovali niekoľko dobíjacích staníc, kde je možné s dronom pristáť a vymeniť batériu za plne nabitú (čo trvá t minút). Pre doručenie medzi dvoma zadanými miestami vypočítajte minimálny čas doručenia (v minútach). Môžete predpokladať, že všetky lety sa dajú uskutočniť ako priame.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje päť medzerou oddelených nezáporných celých čísel n,v,c,s,t. (2 ≤ n),(1 ≤ v,c,s,t). Každý z nasledujúcich n riadkov obsahuje dve medzerou oddelené nezáporné celé čísla xi a yi, určujúce súradnice príslušnej dobíjacej stanice. Prvé dva riadky sú súradnice miesta odoslania a doručenia.

Ohraničenia

2 ≤ n ≤ 100
1 ≤ v,c,s,t ≤ 100
0 ≤ xi, yi ≤ 200

Výstup

Ak je možné dronom doručiť balík, tak vypíšte jediný riadok určujúci minimálny čas, za ktorý je možné doručenie uskutočniť. V prípade, že to nie je možné, vypíšte "Neda sa" (bez úvodzoviek).
Nezabudnite riadok výstupu ukončiť znakom konca riadku (EOLN).

Príklad 1

Vstup

5 1 10 1 1 
100 0
100 16
94 8
103 4
103 12

Výstup

20.00000

Príklad 2

Vstup

5 2 10 3 1 
100 0
100 16
94 8
103 4
103 12

Výstup

Neda sa

Príklad 3

Vstup

5 2 7 1 1 
100 0
100 16
94 8
103 4
103 12

Výstup

9.68466