Prihlásenie Registrácia  

K - Karanténa

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Úloha

Vzhľadom na povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých čo sa vrátia na Slovensko a očakávaných ešte 2000 repatriantov, kompetentní hľadajú voľné miesta na dočasné ubytovanie. Jedným z riešení v Bratislave je využitie budovy Slovenského rozhlasu (v tvare pyramídy). RTVS dokáže uvoľniť jednu chodbu na každom poschodí pre karanténu. Vzhľadom na existujúce sociálne zariadenia sa s hygienikmi dohodlo, že na každom poschodí ubytujú iba osoby rovnakého pohlavia (každá v zvlášť izbe/kancelárii).

Na najvyššom poschodí bude ubytovaná len jedna osoba, postupne smerom nadol vždy o jednu osobu viac na nižšom poschodí. Teda v päťposchodovej pyramíde je to spolu 1+2+3+4+5 = 15 osôb. Pre daný počet mužov a žien určte koľkými spôsobmi je možné priradiť jednotlivé poschodia mužom a ženám pri využití plnej kapacity pyramídy. Dve možnosti sú rôzne, ak aspoň na jednom poschodí sú v jednej možnosti ubytovaní muži a v druhej ženy.

Vstup

Vstup obsahuje jeden riadok - tri celé čísla, počet poschodí P, počet mužov M a žien Z.

Výstup

Výstupom je počet rôznych možností ubytovania podľa zadania, modulo 1 000 000 042 .

Obmedzenia

1 ≤ P ≤ 1 000
0 ≤ M ≤ 200 000
0 ≤ Z ≤ 200 000
1 ≤ M+Z

Príklad

Vstup:

4 3 8

Výstup:

3
Muži môžu byť:
  • len na 3. a 4. poschodí
  • len na 3. poschodí
  • len na 2. poschodí