Prihlásenie Registrácia  

I - Izolácia

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Úloha

Ohniská nákazy vírusom COVID-19 musia byť izolované - polícia ich ohradí páskou. Koľko pásky je potrebné nakúpiť pre políciu, ak máte daný zoznam pozitivných nálezov ako súradnice na mape?

Vstup

Prvý riadok obsahuje počet testovacích sád S. Každá testovacia sada začína riadkom udávajúcim počet bodov 3 ≤ N ≤ 1.000. Nasleduje v nej N riadkov obsahujúcich súradnice pozitívneho nálezu 0 ≤ xi, yi ≤ 1.000.000.

Výstup

Pre každú testovaciu sadu vypíšte jeden riadok - jedno reálne číslo udávajúce potrebnú dĺžku pásky (s presnosťou aspoň na 4 desatinné miesta).

Príklad

Vstup:

1
5
0 0
0 6
6 6
6 0
3 3

Výstup:

24.0000