Prihlásenie Registrácia  

S1 - Svetlo Zarthy 1

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Laura nedávno odhalila, že ona je Svetlo Zarthy a už sa naučila ovládať svoju náladu, aby bola jasná obloha a ľudia mali radosť, no občas musí aj pršať, tak sa občas zachmúri, aj keby nemusela.
Všetko to prebieha v minútových intervaloch a aby si počasie zachovalo istý stupeň náhodnoasti, vymyslela si na to systém, ktorým aktuálnu náladu určuje pomocou niekoľkých predchádzajúcich relevantných stavov
Funguje to pomocou pravidla ako "Akk pred piatimi, siedmimi, jedenástimi a osemnástimi minútami pršalo párny počet krát, bude teraz svietiť slnko" (4 relevantné stavy: 5,7,11,18). Aktuálne pravidlo nie je nijakým tajomstvom a ľudia si oň na vlastné riziko môžu požiadať.
To je aj prípad Kevina, ktorý si plánuje hodinovú prechádzku a rád by vedel, kedy a kde ho zastihne lejak, aby sa mohol na to pripraviť.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje kladné celé číslo Q, určujúce počet relevantných minút. Ďalší riadok obsahuje Q medzerami oddelených čísel d, určujúcich ktoré to sú.
Nasleduje riadok s 60 znakmi 0 alebo 1 určujúcimi, ktoré z posledných 60 minút boli daždivé(1), posledný platí pre aktuálnu minútu a aktuáne pravidlo vtedy ešte nemuselo platiť.
Nasleduje riadok s číslom Z, udávajúcim plánovaný začiatok prechádzky (Z=1 -> nasledujúca minúta)

1 ≤ Q ≤ 10
1 ≤ d60

S1

1 ≤ Z ≤ 10 000

S2

1 ≤ Z ≤ 1 000 000 000

Výstup

Vypíšte reťazec s 60 znakmi 0 alebo 1 určujúcimi, či daná minúta je daždivá

Príklad

Vstup:

4
5 7 11 18
101010101010001010101010101010001010101010101010001010101010
1

Výstup:

111111111111010100000011010000011010011010011101011010111000

Poznámka

Relevantné dni vstupu pre prvý stav výstupu sú zvýraznené, pršalo nepárny počet krát, bude teda aj teraz.