Prihlásenie Registrácia  

O - Obkladačky

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Ako už viete, Peťo minulý mesiac vymenil elektroinštaláciu v byte. Chcel by sa čo najskôr nasťahovať, tak potrebuje ako prvé dokončiť kúpeľňu a záchod. Rozhodol sa, že steny vyobkladačkuje. Pomôžte mu vypočítať, koľko obkladačiek musí kúpiť a koľko peňazí ho to bude stáť.

Úloha

Napíšte program, ktorý pre zadané steny (ktoré treba obložiť obkladačkami) a informácie o obkladačkách vypočíta počet potrebných obkladačiek a cenu (ktorú zaplatí v obchode s keramikou). Z každej obkladačky sa môže odrezať len 1 kus, zvyšok sa zahodí (ako nepoužiteľný odpad). Pre výpočet uvažujte, že steny sa obkladajú celé - nie sú v nich žiadne otvory (okná ani dvere). Obkladačky sa kupujú len v celých baleniach.

Vstup

V prvom riadku sú štyri celé čísla X, Y, N, S - údaje o obkladačkách. Rozmery 10 ≤ X, Y ≤ 50 (cm), počet obkladačiek v jednom balíku 0 < N ≤ 20 a cena za balík 0 < S ≤ 10 000. Rozmery sú udávané vrátane špár, tzn. medzi obkladačkami netreba nechávať žiadnu medzeru.
V druhom riadku je počet stien 0 < M ≤ 100. Nasleduje M riadkov, pre každú stenu dve celé čísla 0 < Xi, Yi ≤ 300 - rozmery zadané v rovnakom poradí ako pri obkladačkách (obdĺžnikové obkladačky nemožno otočiť o 90 stupňov).

Výstup

Jeden riadok obsahujúci dve čísla POCET (počet potrebných obkladačiek) a SUMA (celková cena zakúpených obkladačiek).

Príklad 1

Vstup:

33 33 10 450
1
105 180

Výstup:

24 1350

Príklad 2

Vstup:

33 50 5 1201
2
105 180
180 105 

Výstup:

34 8407