Prihlásenie Registrácia  

T - Ťažisko

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Študent vysokej školy Jožko si uvedomil, že na výpočet ťažiska (centra) ľubovoľných dát stačí poznať vzdialenostnú funkciu definovanú nad týmito dátami. Ťažisko t je taká vzorka, ktorej vzdialenosť k od všetkých vstupných vzoriek vi je najmenšia možná d(t, vi) ≤ k. Jožka zaujala prednáška zo stringológie, kde bola definovaná Hammingová vzdialenosť dvoch reťazcov nasledovne: ak 2 reťazce majú rovnakú dĺžku, potom Hammingová vzdialenosť týchto reťazcov je počet pozícií, na ktorých sa reťazce líšia.

Úloha

Vytvorte program, ktorý nájde Hammingové ťažisko vstupných reťazcov.

Vstup

V prvom riadku sa nachádzajú čísla N (1 ≤ N ≤ 10) a M (1 ≤ M ≤ 10).

Nasleduje N riadkov obsahujúcich slová dĺžky M.

Výstup

Výstupom je číslo k, čiže najväčšia vzdialenosť vstupného reťazca od ťažiska.

Príklad

Vstup:

4 4
GRAF
GRAM
BRAV
MRAV

Výstup:

1
(komentár: ťažisko slov je slovo GRAV = redakčný systém)