Prihlásenie Registrácia  

O - pOzemok

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Mladý pár PAĽo a MÁria sa rozhodli, že si nechajú doviezť montovaný dom na svoj pozemok. Vybrali si neobvyklý dizajn a firme nechali nájsť vhodné miesto také, aby položením domu na pozemok nezničili ani jeden strom.

Úloha

Vytvorte program, ktorý nájde počet všetkých možných umiestnení domu na obdĺžnikovom pozemku tak, aby sa orientácia domu nezmenila.

Vstup

Prvý riadok obsahuje rozmery domu, 2 celé čísla R (1 ≤ R ≤ 10) a S (1 ≤ S ≤ 10).

Nasleduje podstava domu pozostávajúca z R riadkov po S stĺpcoch. Každému políčku zodpovedá práve 1 znak, 'x' pre zastavanú časť domu alebo '.' pre nezastavanú časť.

Ďalší riadok obsahuje rozmery mapy pozemku, 2 celé čísla RP (RRP ≤ 50) a SP (SSP ≤ 50).

Nasleduje mapa pozemku pozostávajúca z RP riadkov po SP stĺpcoch. Každému políčku zodpovedá práve 1 znak, 'x' pre voľné miesto a '.' pre miesto so stromom.

Môžete predpokladať, že rozmery domu sú najmenšie možné.

Výstup

Výstupom programu je riadok s číslom udávajúcim počet všetkých možných umiestnení domu na pozemku.

Príklad

Vstup:

3 3
xxx
x.x
xxx
5 5
xxxxx
x.x.x
xxxxx
x.x.x
xxxxx

Výstup:

4