Prihlásenie Registrácia  

P - Priamkovač

Časový limit: 4s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Úloha

Pre danú sadu bodov v rovine nájdite maximálny počet ležiaci na jednej priamke.

Vstup

V prvom riadku súboru sa nachádza číslo B udávajúce počet bodov.

Nasleduje B riadkov s polohami X, Y jednotlivých bodov.

1 ≤ B ≤ 2 000
-1000 ≤ X,Y ≤ 1000, X,Y ∈ Z

Výstup

Výstupom programu je počet bodov ležiacich na jednej priamke.

Príklad

Vstup:

8
0 0
2 0
0 2
-1 0
0 0
0 -2
-2 0
1 0

Výstup:

6