Prihlásenie Registrácia  

T - Test pre tretiakov

Časový limit: 20s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Si chytrejší ako tretiak? Na talentovej skúške? Riešiaci olympiádu? Dieťa rodičov s nadmernými očakávaniami?
Potom isto dokážeš nájsť riešenie tejto úlohy.

Úloha

Pre danú tajničku nájdite vhodné dosadenie číslic 1-9 za otázniky aby platila rovnica. Čísla sa nesmú opakovať.

Vstup

V prvom riadku súboru sa nachádza číslo Q udávajúce počet sád.

Nasleduje Q riadkov s tajničkou.
Pravá strana rovnice je celé číslo alebo zlomok (viď príklad)
1 ≤ Q ≤ 10

Výstup

Výstupom programu je (nejaké) riešenie pre každú sadu na samostatnom riadku, bez medzier.

Príklad

Vstup:

2
?*?-?+?+?+?+?+?+?+10+11+12=71
?/?-?+?+?+?+?+?+?+10+11+12=139/2

Výstup:

1*2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=71
1/2-3+9+5+8+7+6+4+10+11+12=139/2