Prihlásenie Registrácia  

T - Preprava stromu

Časový limit: 20s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Prezident spoločnosi Strom na svojej záhrade pestoval vzácny ihličnan. Jedného dňa sa rozhodol presťahovať na druhy koniec mesta, lenže tento ihličnan si chce zobrať so sebou. Ihličnan naložil do nákladného auta na výšku, lebo ak by ležal, tak by sa mu polámali konáre počas prevozu. Žiaľ takýto vysoký nákladiak neprejde cez každú ulicu. Na ulici môžu byť nízko umiestnené lampy, semafóry, elektrické vedenie alebo môže byť podjazd.

Úloha

Úlohou je zistiť, aký najvyšší môže byť strom, aby ho vedel premiestniť do nového domu.

Vstup

V prvom riadku súboru sa nachádzajú čísla N a M udávajúce počet križovatiek a ciest medzi nimi.

V druhom riadku súboru sa nachádzajú čísla S a T určujúce starú a novú polohu stromu (číslo križovatky)

Nasleduje M riadkov s trojicou čísel A,B,C popisujúcu spojenie medzi križovatkami A a B, ktoré má výškový limit C.

1 ≤ N ≤ 100 000
0 ≤ A,B,S,T < N
0 ≤ C ≤ 10 000

Výstup

Výstupom programu je najväčšia výška stromu, ktorá sa dá medzi danými križovatkami prepraviť. Ak ulice obmedzenie nepredstavujú, nákladné auto aj tak neunesie strom vyšší, než 10 000

Príklad

Vstup:

4 5
0 3
0 1 10
0 2 15
0 3 3
1 2 12
1 3 20

Výstup:

12