Prihlásenie Registrácia  

F2 - Súčinový palindróm

Časový limit: 2s, Pamäťový limit: 64MiB

Programovacie jazyky: Pascal, C, C++, Java, C++0x, Python 3

Počet bodov: 1

[ Pošli riešenie ] [ Tvoje riešenia ] [ Správne riešenia ] [ Vzorové riešenie ]

Dané je číslo y. Nájdite d-ciferný súčinový palindróm k číslu y, tj. d-ciferné číslo, ktoré po vynásobení číslom y dáva výsledok, ktorý má cifry v opačnom poradí ako má pôvodné číslo. Napr. y=4 je číslo 21978 súčinový palindróm, kedže 4*21978 = 87912.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje kladné celé číslo Q, (1≤Q≤100), určujúce počet testovacích sád. Druhý riadok vstupu obsahuje kladné celé číslo y, 1≤y≤9. Každý z nasledujúcidh Q riadkov vstupu obsahuje kladné celé číslo d, určujúce dĺžku hľadaného súčinového palindrómu. Súčinový palindróm nesmie začínať cifrou 0.

Výstup

Pre každé číslo d zo vstupu vypíšte ľubovoľný d-ciferný súčinový palindróm, alebo číslo 0, ak také číslo neexistuje. Program má dohromady vypísať Q čísel, každé v samostatnom riadku.

F1

1≤d≤5

F2

1≤d≤100

Príklad 1

Vstup:

2
4
1
5

Výstup:

0
21978